MAMY MAJĄ GŁOS MAMY MAJĄ GŁOS

DOŁĄCZ DO ZWIĄZKU
ZAWODOWEGO MAM,
ZGŁOŚ SWOJE POSTULATY,
KTÓRE STANĄ SIĘ
CZĘŚCIĄ NASZEGO MANIFESTU
I ZDOBĄDŹ PAKIET STARTOWY
MAMY PRACUJĄCEJ!

MAMY MAJĄ GŁOS MAMY MAJĄ GŁOS
MANIFEST MANIFEST

BYĆ MAMĄ TO NAJLEPSZA, NAJPIĘKNIEJSZA
I NAJBARDZIEJ WDZIĘCZNA PRACA ŚWIATA.
ALE TO TEŻ PRACA NAJCIĘŻSZA, NAJBARDZIEJ
ODPOWIEDZIALNA I WYMAGAJĄCA. NIENORMOWANE
GODZINY PRACY, DYSPOZYCYJNOŚĆ 24 GODZINY 7
DNI W TYGODNIU - BEZ URLOPU, ZWOLNIEŃ I PRZERW.
MAMY MASĘ OBOWIĄZKÓW, ALE NIESTETY NIEWIELE
PRAW. DAJEMY Z SIEBIE WSZYSTKO, NIESTETY NIE ZAWSZE
DOSTAJĄC WIELE W ZAMIAN. DLATEGO POWOŁUJEMY
ZWIĄZEK ZAWODOWY MAM. BĘDZIEMY GŁOŚNO
MÓWIĆ O TYM, CO NAS BOLI, BĘDZIEMY GŁOŚNO
MÓWIĆ O TYM, JAKIE MAMY OCZEKIWANIA
I BĘDZIEMY GŁOŚNO UPOMINAĆ SIĘ O NASZE PRAWA.

MAMY MAJĄ GŁOS MAMY MAJĄ GŁOS

AUTORKI NAJBARDZIEJ
INSPIRUJĄCYCH POSTULATÓW
OTRZYMAJĄ OD NAS ZESTAWY
STARTOWE MAMY PRACUJĄCEJ
A W NIM PRODUKTY DO OPIEKI
NAD MAŁYMI DZIEĆMI
MARKI CANPOL BABIES

Konkurs zakończony, dziękujemy!
26 maja ogłosimy wyniki i opublikujemy Manifest Związku Zawodowego Mam.